Hopp til innhold

Fagstoff

Slik lager du en medieundersøkelse

Før dere starter med planleggingen, er det noen viktige spørsmål dere bør ta stilling til. Her kan spørreordene hva, hvem, hvor, hvordan, hvilken og hvorfor være til hjelp.
En jente står foran et rutenett og tegner en stor, grønn hake med tusj. Kollasj.
Åpne bilde i et nytt vindu

Problemstilling

Når dere skal gjennomføre en medieundersøkelse, er det viktig at dere har klart for dere hva dere ønsker å finne ut noe om. Det første dere må gjøre, er derfor å utforme en konkret, presis og spisset problemstilling. Forsøk å formulere denne problemstillingen i én setning.

Er det den generelle bruken av ulike medier dere ønsker svar om, eller er det for eksempel bare bruken av sosiale medier? Ønsker dere å registrere hvor mye tid folk bruker, hvilket innhold de bruker, eller er dere på jakt etter hvorfor informantene bruker mediene?

Det er viktig at problemstillingen er forskbar, det vil si at den må være mulig å undersøke i praksis. Det er også viktig å avgrense problemstillingen slik at dere får tid og mulighet til å bearbeide svarene for å finne det dere ønsker, i løpet av den tida dere har til rådighet.

Hvem skal svare?

 • Hvem ønsker dere at skal svare på undersøkelsen?
 • Hvor mange ønsker dere at skal svare på undersøkelsen?
 • Dersom ikke alle som tilhører en gruppe (for eksempel ungdom), skal svare, må dere gjøre et utvalg. Hvordan vil dere sikre dere at dere har gjort et ?
 • Hvor mange informanter må svare for at det skal være sannsynlig at svarene gjenspeiler det alle i gruppa mener?
 • Hvordan skal dere komme i kontakt med dem som skal svare?

Det kan være lurt å begrense undersøkelsen til medievaner blant ungdom og til elever i klassen eller på skolen. Skal dere si noe om medievanene til norske ungdommer generelt, krever det et mye større utvalg av informanter og ikke minst mer tid til å bearbeide alle svarene.

Spørsmål

 • Hvilke spørsmål kan gi dere svar på problemstillingen?
 • Hvordan må dere formulere spørsmålene for å sikre at alle forstår hva de skal svare på, og at dere får entydige svar?
 • Hvilke personlige data trenger dere? (f.eks. kjønn og alder)
 • Hvor mange spørsmål skal undersøkelsen bestå av? (maks 10)

Undersøkelsesverktøy

Hvis dere velger at utvalget skal svare på nett, finnes det flere verktøy dere kan bruke:

Verktøyene listet over har gratisversjoner, men du må kanskje ha pålogging for å ta dem i bruk.

Vær oppmerksom på at tjenester med innlogging kan samle data om brukerne sine.

Bearbeide, analysere og presentere

Til slutt gjenstår det å tenke gjennom hvordan dere skal bearbeide, analysere og presentere dataene dere har fått samlet inn.

 • Hvordan vil dere gå fram for å systematisere og analysere dataene?
 • Hva forteller dataene dere har samlet inn, om problemstillingen?
 • Hva forteller de ikke noe om?
 • Hva er hovedtrenden i svarene dere har fått?
 • Er det forskjell i svarene dere har fått fra ulike grupper, for eksempel jenter og gutter? Hva går forskjellene i så fall ut på?
 • Hvordan tolker dere dataene i lys av det dere fra før vet om mediebruk i ulike grupper?

Til fordypning

Dersom du har lyst til å lære mer om dette temaet, kan du sette deg inn i hvordan profesjonelle aktører gjennomfører medieundersøkelser. Du kan også fordype deg i fagartikler i Verktøykassa her på NDLA:

Relatert innhold

Hva er en medieundersøkelse, hvem gjennomfører medieundersøkelser og hvordan gjennomføres medieundersøkelser?

CC BY-SASkrevet av Jan-Arve Overland.
Sist faglig oppdatert 05.09.2022

Læringsressurser

Mediebruk og medievaner