Hopp til innhold

Oppgave

Registrer egne medievaner

Mine medievaner

I denne oppgaven skal du svare på en enkel undersøkelse om medievanene dine. Undersøkelsen er laget i Google-skjema, som er et enkelt verktøy for å lage slike undersøkelser. Ved å svare på denne undersøkelsen kan du bli mer klar over dine egne medievaner. Kanskje får du også ideer her til en liknende undersøkelse blant dine egne klassekamerater og venner.

Interaktivt spørreskjema: Hva er dine medievaner?

Diskuter resultatet

Gå så sammen parvis i klassen og se på sammendrag av svarene.

  • Hva kan dere trekke ut av dette sammendraget?
  • Diskuter så i klassen hva denne undersøkelsen kan si dere om unges medievaner.

Sammendrag av svarene på undersøkelsen vil dere finne her:

Medievaner – sammendrag av svar

Sist faglig oppdatert 03.05.2018
Skrevet av Jan-Arve Overland

Læringsressurser

Mediebruk og medievaner

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs