Hopp til innhold

Fagstoff

Medievaner og mediebruk blant unge

Et nettbrett i fanget, en smarttelefon i hånda og Netflix på tv-en – det er typisk for norske ungdommer i dag. Men de unge er også den gruppa som raskest endrer medievanene sine. Medievanene deres gir derfor en pekepinn om hvordan framtidas mediebruk vil bli.

En teknologisk revolusjon

Menneskene har alltid hatt behov for å dele tanker og følelser med hverandre, men formen og formidlingskanalene har endret seg over tid.

Fra 1880-årene og fram til i dag har det skjedd en enorm teknologisk utvikling. Før den tid var det stort sett bare bøker, aviser og tidsskrifter som sørget for informasjon og underholdning. Men da det ble mulig å lage fotografier og film, fikk visuelle medier etter hvert en dominerende rolle.

På 2000-tallet lever vi i en digital tidsalder der rollene som avsendere og mottakere, eller produsenter og konsumenter, går om hverandre, og der sosiale medier er en viktig del av måten vi omgås andre på.

Mediehverdagen

Måten Vilde og Sander bruker medier på, er nok typisk for den ungdomsgruppa du tilhører. Men det er også viktig å huske på at norske ungdommer ikke er representative for resten av verden.

Norge er et av de landene i verden der innbyggerne har størst tilgang til teknologi. Tilgangen til teknologi former mediehverdagen vår. Unge mennesker er blant de første til å ta denne digitale teknologien i bruk. Så å si alle unge i Norge har tilgang til internett og smarttelefon (96 prosent).

Stor endring i mediebruk

Mediehverdagen til personer som tilhører ulike aldersgrupper, er ikke lik. I de siste årene har unges mediebruk endret seg mye. Nye medier har kommet til, mediene blir brukt i nye sosiale sammenhenger, og tida dere bruker på de ulike mediene, har økt. For unge har mobiltelefonen en spesielt stor plass i hverdagen.

Bruk av mobil blant unge har økt mye de siste årene. Spesielt er det en stor økning i bruk av mobiltelefonen til sosiale medier. Og mobiltelefonen brukes på stadig flere måter, som spillplattform, kamera, informasjonskilde og musikkspiller.

Tenk over

  • Hvilke medier brukte du for tre år siden?
  • Hvilke medier bruker du i dag?

Ungdommens medievaner

Medievanene våre er i endring hele tida, men det er de unge som raskest endrer medievanene sine. Unges medievaner gir derfor en pekepinn om utviklingen av mediebruken.

I dag bruker ungdom mye tid på sosiale medier. Undersøkelsen Barn og medier i 2023, gjennomført av Medietilsynet, viser følgende:

  • 90 prosent av alle 9–18-åringer er på ett eller flere sosiale medier.
  • Nesten alle barn og unge i alderen 9–18 år bruker YouTube (91 prosent).
  • Deretter følger Snapchat (78 prosent), TikTok (73 prosent) og Instagram (64 prosent).
  • Omtrent halvparten av alle 9–18-åringer bruker Facebook.

Tenk over

  • Hvilke sosiale medier bruker du?
  • Hvor mange timer bruker du på sosiale medier hver dag?
  • Hvordan er din mediehverdag annerledes enn foreldrene dine sin, da de var på din alder?

Tidsbruk og kjønn

Tidsbruken varierer en del mellom kjønnene. Gutter bruker mer tid til spill enn jenter. Jentene bruker mer tid på sosiale medier, mobiltelefonen og å treffe venner. Sosiale medier brukes som en forlengelse av det å være sammen med venner og dele opplevelser med dem. De mest populære sosiale mediene er Facebook, Snapchat og Instagram.

Guttene bruker mer dataspill enn jentene, og mens bruken blir mindre blant jentene jo eldre de blir, så bruker guttene mer tid på dataspill jo eldre de blir. Mens guttene spilte mest på pc og spillkonsoller, så spilte jentene mest på mobil og nettbrett.

Hovedmønsteret er at de unges tidsbruk i større grad enn før foregår hjemme, foran skjermen, enn fysisk sammen med venner. Men det betyr nødvendigvis ikke at ungdom har svake sosiale relasjoner eller isolerer seg.

Kilde

Medietilsynet. (u.å.). Barn og medier. Hentet 10. jan 2023 fra https://www.medietilsynet.no/fakta/rapporter/barn-og-medier/

CC BY-SASkrevet av Jan-Arve Overland.
Sist faglig oppdatert 10.01.2023

Læringsressurser

Mediebruk og medievaner