Hopp til innhold

Fagstoff

Synopsis, manus og storyboard

En god idé og et godt forarbeid er viktig når du skal lage film. Du må tenke gjennom hvem og hva filmen skal handle om, og hvordan dramaturgien i filmfortellingen din skal være.
Person som skriver filmmanus på PC. På bordet storyboardskissser. fotografi.
Åpne bilde i et nytt vindu

Synopsis

Når du har en idé til filmen du skal lage, må du skrive en synopsis. Det er en kort tekst der du forklarer hvordan historien forløper i filmen din. Her bør du også få med de viktige dramaturgiske elementene. I en synopsis skal du altså spesifisere:

  • hovedkarakter (protagonist)

  • motstand (antagonist)

  • hovedkonflikt

  • mål

  • vendepunkt

  • klimaks

  • løsning

    Eksempel på synopsis

Manus og storyboard

Før du går i gang med filmopptak, må du skrive et filmmanus. Et filmmanus er en beskrivelse av handlingen og replikkene i filmen, altså det vi senere skal se og høre.

Filmmanuset skal beskrive hvordan historien forløper fra A til Å. Før du går i gang med å skrive manuset, må du ha tenkt nøye gjennom hvordan filmfortellingen din skal bygges opp, det vi kaller fortellingens dramaturgi. Det kan du lære mer om i læringsstien om dramaturgi.

Når manuset er ferdig, må du overføre det til et storyboard. Her tegner du det publikum skal få se. Et storyboard er en oversikt over alle bildeinnstillingene du trenger for å fortelle historien din.

Konflikt og motstand

En filmhistorie består av en serie av hendelser som skjer når en hovedperson forfølger et mål. Du må derfor ha klart for deg hvem filmen skal handle om. Denne personen kaller vi hovedkarakteren, eller protagonisten.

Hovedkarakteren skal helt i starten havne i en konflikt. Det kaller vi hovedkonflikten. Hovedkonflikten driver handlingen framover gjennom hele filmen, og løsningen kommer i vendepunktet mot slutten av filmen. Der må hovedkarakteren foreta et valg. Hovedkarakteren skal altså kjempe seg gjennom konflikten mot et mål som befinner seg langt framme.

I tillegg skal det være motstand i filmen. Det skal være mennesker og/eller objekter som gjør det vanskelig for hovedkarakteren å nå målet sitt. Dette skaper spenning i dramaet. I filmspråket kaller vi dem for antagonister. Mot slutten av filmen tilspisser konflikten seg, og filmen er på sitt mest spennende. Dette kalles filmens klimaks.

CC BY-SASkrevet av Martin Aune Walther.
Sist faglig oppdatert 01.09.2021

Læringsressurser

Veiledning i videoproduksjon