Hopp til innhold

Fagstoff

Slik får du god lyd i filmen din

Lyden er en sentral del av filmopplevelsen. Det er viktig at stemmene høres tydelig på film- og TV-opptak. Bruk riktig mikrofontype og planlegg hvilke andre lydkilder du vil bruke.

Sørg for at stemmene høres

Du har sikkert mange ganger irritert deg over at du ikke får med deg alle replikkene i en film eller en TV-serie på grunn av dårlig lyd. Når du gjør opptak av en scene eller et intervju, må du sørge for at lyden fra stemmene blir så optimal som mulig. Alle andre lyder kan du jo legge på som egne lydspor i etterkant.

Velg riktig mikrofon

Kvaliteten på lydopptaket er avgjørende. Selv ikke de beste lydredigeringsprogram kan redde dårlige lydopptak.

Det finnes flere ulike typer mikrofoner du kan bruke. I fiksjonsfilm og ved intervju er det mest vanlig å bruke en såkalt halvkanon som er retningsstyrt. Det betyr at mikrofonen først og fremst tar opp lyd forfra, svært lite fra sidene, men en del bakfra. Det er derfor viktig at du retter mikrofonen mot den som snakker.

Dersom du ønsker at mikrofonen ikke skal vises i bildet, bør du bruke en lydbom.

 • Halvkanon
  Alle kanoner er kondensatormikrofoner. Det innebærer at de er avhengige av strøm, og at de er følsomme for håndbevegelser, risting og vind. Derfor bør du alltid ha en zeppeliner på kanonen når du gjør opptak utendørs. Den er opphengt i gummi og beskytter mot vind, risting og håndbevegelser. Når vinden blåser på zeppelineren, kan du likevel få uling og sus på opptaket. For å unngå det må du pakke mikrofonen inn i pelstrekk.

 • Håndmikrofon
  Dersom du skal intervju noen, og det er i orden at mikrofonen vises i bildet, kan du bruke en håndmikrofon. Denne type mikrofon er mye brukt i nyhetsinnslag og gir helt fin lyd. Håndmikrofonen er dynamisk og mindre følsom for støy som oppstår når du beveger hånden. En håndmikrofon kan være en kule-, kardioide- eller superkardioidemikrofon. En kulemikrofon tar opp lyd fra alle kanter like sterkt og kan også godt brukes til å ta opp miljølyd. Kardioidemikrofonen er litt mer retningsstyrt. Den tar opp lyd fra sidene og demper lyden bakfra. Superkardioidemikrofon er mer direktiv, men demper fra siden.

 • Myggmikrofonen passer bra på TV-intervju fordi den er så liten at den ikke sees. Den kan fint plasseres på skjorta eller kjolen. Dersom myggen har sender, kan intervjuobjektet også bevege seg fritt.

Sørg for riktig lydnivå

God lyd er avhengig av at riktig mengde lyd blir tatt opp. Derfor må du stille inn lydnivå på kamera i forhold til hvor høy eller lav opptakslyden er. Dersom lyden blir for høy, kan den bli overstyrt eller sprengt, og høres forvrengt ut.

 • Husk hodetelefoner!
  Hodetelefoner er obligatorisk når du skal gjøre lydopptak. Ellers har du ingen mulighet til å vite hvordan den lyden som tas opp, høres ut. Slik kan du også sjekke at lydnivået er riktig, og oppdage forstyrrende støykilder. Det kan være støy i bakgrunnen fra trafikk eller elektriske apparater. Sus fra ventilasjon eller knirk i festet på mikrofonledningen, kan også virke forstyrrende.

 • Gå nært nok med mikrofonen!
  For å få inn nok lyd, må du nær lydkilden. Hvor nært du skal gå, er avhengig av både hvor høyt personen snakker, hvor høyt opptaksnivå på kamera er, og ikke minst hvilken type mikrofon du har. En halvkanon som er retningsstyrt, tar opp lyd på lengre avstand enn for eksempel en kardioide- eller kulemikrofon.

 • Sjekk utstyret før du går ut!
  Det er kjedelig å komme ut på opptaksstedet med utstyr som ikke fungerer. Sjekk at overgangene mellom mikrofonkabel og mikrofon fungerer, og ikke minst at det kommer lyd inn på kamera. Ha med deg ekstra batterier til mikrofon dersom du trenger det!

CC BY-SASkrevet av Sissel Stokkedal. Rettighetshaver: Stein Pettersen-Ervik
Sist faglig oppdatert 06.09.2022

Læringsressurser

Veiledning i videoproduksjon

Fagstoff