Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

YouTube-innlegg om mediepolitikk for framtida

Den digitale medieutviklingen har de siste åra ført til store strukturelle endringer for mediene. Demokratiet vårt er avhengig av en mediepolitikk som legger til rette for mangfold i framtida. I denne oppgaven skal du lage et YouTube-innlegg der du drøfter mediepolitikk for framtida.


Silhuetten av fire mennesker som står samlet rundt en tegnet planet der smarttelefoner og andre symboler går i bane. Illustrasjon.

Hvis vi skal delta aktivt i samfunnet og den offentlige debatten, må vi bevare et bredt og mangfoldig medietilbud, også i framtida. Mediepolitikken må legge til rette for ytringsfrihet og en åpen og opplyst offentlig samtale i et digitalt mediesamfunn.


Arbeidsoppdrag

Lag en YouTube-video der du drøfter denne problemstillingen:

Demokratiet vårt er avhengig av en mediepolitikk som legger til rette for mediemangfold, også i framtida. Hvordan kan vi tilpasse mediepolitikken til framtidas mediebruk?

 • Du velger selv målgruppe for produktet.
 • Du kan bruke videoopptak av deg selv der du får fram ulike sider ved problemstillingen. Eller du kan velge å gjøre opptak sammen med andre og på den måten få fram ulike sider og argumenter.
 • Vis til varierte kilder og konkrete eksempler. Skap interesse!
 • YouTube-innslaget skal ha en varighet på 5–7 minutter.

Framgangsmåte:


 1. Du kan enten jobbe individuelt med dette oppdraget, eller du kan samarbeide med én eller to medelever.
 2. Gjør research på temaet. Les vedlagte fagartikler. Finn også informasjon fra andre, sikre kilder.
 3. Velg en tydelig vinkling.
 4. Medieproduktet skal være opplysende og informativt, og problemstillingen skal gå som en rød tråd gjennom hele innslaget.
 5. I medieproduktet må du vise til relevante kilder. Kilder kan for eksempel være videoklipp, skriftlige kilder eller intervjuobjekter. Husk å avklare rettigheter hvis du skal bruke andres bilder eller videoopptak.
 6. Dramaturgi: Vær bevisst på oppbygningen av videoen. Den skal være tydelig og hensiktsmessig. Hold på interessen til seeren. Budskapet må komme klart fram.
 7. Teknikk: Vær bevisst på lydbruk, valg av mikrofon, bildeutsnitt og lysbruk.
 8. Avtal innlevering med lærer. Videoen skal være klar til publisering på YouTube. Følg denne oppskriften for å publisere en video på YouTube.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 23.02.2021

Læringsressurser

Norsk mediepolitikk og medieøkonomi