Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Reflekter over norsk mediepolitikk

I Norge har staten ansvar for å gi alle borgere tilstrekkelig informasjon og reell ytringsfrihet. Mediepolitikken skal legge forholdene til rette for det. Hvordan kan norsk mediepolitikk sikre en åpen og opplyst samfunnsdebatt? Og hva har dette å si for deg som samfunnsborger?
En gutt og ei jente arbeider sammen. De sitter ved en pult med bøker og en datamaskin. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu


Staten har et overordnet ansvar for å fremme ytringsfrihet og demokrati ved å tilrettelegge for en åpen og opplyst offentlig samtale. Politikerne har ulike virkemidler de kan benytte seg av for å sikre dette.

Gå sammen i grupper på 3–4 elever, og jobb med oppgavene under.

A) Mediepolitiske mål

På hvilken måte tilrettelegger disse mediepolitiske målene for en åpen og opplyst samfunnsdebatt?

  1. Staten skal sikre at befolkningen har tilgang til et bredt utvalg av plattformer og ytringsmuligheter.
  2. Staten skal sikre at mediene er relevante for ulike grupper og miljøer.

Reflekter rundt målene i gruppa, vis til konkrete eksempler, og trekk linjer til medienes samfunnsrolle i Norge.

B) Mediepolitiske virkemidler

Hvilke virkemidler innenfor mediepolitikk kan politikerne ta i bruk for å nå mål 1 og 2? Bør politikerne bruke virkemidler innenfor økonomi, regulering eller prinsippet om allmennkringkasting? Begrunn svaret.

Hvordan kan mediepolitikk påvirke mediemangfoldet i Norge (avsender-, innholds- og bruksmangfold)?

C) Ungdom og mediepolitikk

Diskuter disse spørsmålene:

  1. Hvordan påvirkes ungdom av mediepolitikk?
  2. Hvordan påvirkes mediepolitikken av unges mediebruk?

Presenter ulike argumenter, og vis til konkrete eksempler.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 23.02.2021

Læringsressurser

Norsk mediepolitikk og medieøkonomi