Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Presentasjon om norsk mediepolitikk

Mediepolitikk handler om at staten skal tilrettelegge for en åpen og opplyst offentlig samtale. Politikerne er uenige om hvilke tiltak som er nødvendige for å sikre dette. I denne oppgaven skal du lage en presentasjon som handler om mediepolitikken til et politisk parti.
Fotograf setter søkelys på ei gruppe mennesker. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Digital presentasjon om mediepolitikk

1) Lag en presentasjon om mediepolitikken til et parti.

Ta for deg et norsk politisk parti. Finn ut hva partiet mener om mediepolitikk. Studer partiprogrammet og finn informasjon fra andre, sikre kilder. Lag en digital presentasjon der du viser til konkrete saker.

I presentasjonen skal du gå inn på disse punktene:

  • partiets mediepolitiske mål
  • partiets bruk av eller syn på mediepolitiske virkemidler, for eksempel pressestøtte og regulering
  • partiets syn på allmennkringkasting
  • mål for framtidas mediepolitikk

2) Øv deg på presentasjonen.

Hold presentasjonen for personen du sitter ved siden av. Reflekter deretter rundt disse spørsmålene sammen:

  1. Hvilke konsekvenser får partiets mediepolitikk for dere som unge mediebrukere?
  2. Hva er dere enige/uenige med partiet i når det gjelder mediepolitiske mål?
  3. Hva er dere enige/uenige med partiet i når det gjelder syn på allmennkringkasting?
  4. Hvordan var det å finne informasjon om partiets mediepolitikk? Var det utfordrende, eller var informasjonen lett tilgjengelig?
  5. Hva sier det om partiets prioritering av mediepolitikk?

3) Hold presentasjonen for resten av klassen.


Relatert innhold


CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 23.02.2021

Læringsressurser

Norsk mediepolitikk og medieøkonomi