Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Her er en oversikt over norsk reklamehistorie fra 1850 og frem til i dag.

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

  • kjenne til hovedtrekk i norsk reklamehistorie
  • kunne reflektere over reklamens påvirkningskraft før og nå
  • kunne peke på fellestrekk og forskjeller mellom gamle og nye reklametekster
  • forstå hvordan reklamehistorien gjenspeiler samfunnsutviklingen
  • i lys av dette kunne reflektere over hva som vil kjennetegne fremtidens reklame