Hopp til innhold

Egenvurdering

Egenvurdering i emnet mediehistoriske hendelser

Hva kan du om viktige mediehistoriske hendelser og hvordan disse hendelsene har påvirket individer og samfunn?
Filmframviser med filmrull i framgrunnen og lerret i bakgrunnen. Foto.

Læringsmål

Når du har jobbet med dette emnet, bør du

  • forstå hvordan teknologisk utvikling endrer måten vi kommuniserer på

  • kunne reflektere over den rollen mediene har spilt for utviklingen av ytringsfrihet og demokrati i Norge

  • kjenne til noen viktige epoker i norsk og internasjonal mediehistorie

  • kunne planlegge og utvikle medieprodukter som kaster lys over hvordan medieutviklingen har preget generasjonene før deg

Viktige begreper i emnet mediehistoriske hendelser

Her er en oversikt over noen viktige begreper som du bør kunne:

  • d

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 08.11.2022

Læringsressurser

Mediehistoriske hendelser