Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

I denne læringsstien skal du fordype deg i en sentral mediehistorisk hendelse og presentere for medelever hvilke konsekvenser denne hendelsen fikk.

I læringsstien finner du mediehistoriske oversikter og lenker til fordypningsstoff. Det er ikke meningen at du skal sette deg inn i alt, men velge en hendelse du vil fordype deg spesielt i. Du kan deretter søke opp mer informasjon om denne hendelsen på andre nettsteder eller i bøker på biblioteket.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • ha satt deg grundig inn i en bestemt mediehistorisk hendelse og de konsekvensene denne hendelsen fikk for ettertida
  • ha fått en dypere forståelse av hvordan teknologisk utvikling og bestemte hendelser påvirker medier, individer og samfunn
  • kunne presentere et mediefaglig emne ved hjelp av visuelle virkemidler slik at det blir interessant for unge på din egen alder