Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Reklamehistorie fra 1850 til vår tid

Reklamehistoria viser oss at reklamen i aviser og ukeblad har endret seg vesentlig fra 1850 og fram til i dag. I denne oppgava skal dere gjøre rede for hva disse endringene går ut på, og tenke dere hvordan en annonse for en bestemt vare vil komme til å se ut i framtida.
Reklame for Lipton te fra 1976. En familie sitter rundt et bord og drikker te. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

  1. Gjør rede for de viktigste endringene i innhold og utforming av norsk reklame fra 1850 og frem til i dag.
  2. Hvordan gjenspeiler de forskjellene du finner endringer i samfunnet i denne tidsperioden?
  3. Hva forteller det om medieutviklingen og endringer i folks mediebruk de siste hundre åra?

Oppgave 2

Drøft følgende påstand i klassen eller i mindre grupper:

  • Reklamen 2000-tallet har større påvirkningskraft en reklamen på 1800- og 1900-tallet.

Oppgave 3

Velg en eldre reklame der produktet står i fokus og en nyere reklame som fokuserer på produktet i bruk eller opplevelser knyttet til produktet.

Beskriv hvordan de to produktene er utformet.

  • Hva er likt?
  • Hva er forskjellig?

Oppgave 4

Jobb sammen to og to. Velg en vare og beskriv hvordan en reklame for denne varen vil se ut når dere er 50 år gamle.

CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 20.04.2018

Læringsressurser

Mediehistoriske hendelser