Hopp til innhold

Oppgave

Miljøbevisste valg – Kort om mikroplast

Ifølge Miljødirektoratet slippes det ut nesten 20 000 tonn mikroplast i Norge hvert år. Overalt i naturen finner vi mikroplast, og forskerne antar at mesteparten av det som slippes ut, til slutt havner i havet.

Oppgaver til filmen

Se filmen og svar på oppgavene.

 1. Hva er mikroplast?

 2. Noter viktige fakta om hvorfor plast er skadelig for mennesker og dyr.

 3. Hvordan kan vi forhindre at plast kommer ut i naturen?

 4. Hva kan du gjøre selv for å få ned plastforbruket?

Oppgaver til temaet plast

For at vi alle skal kunne ta miljøbevisste valg, må vi ha informasjon om hva vi kan gjøre, og hvordan vi kan gjøre det. Det gjelder både for deg som barne- og ungdomsarbeider og for barn og unge du jobber med.

 1. Finn ut hva må du gjøre når du kildesorterer plast.

 2. Finn ut hva som skjer med plastprodukter som er kildesortert.

 3. Hvordan vil du få barn og unge engasjert i å kildesortere plast?

 4. Filmen Kort om mikroplast har anbefalt aldersgrense ni år. Tenk deg at filmen skal brukes som introduksjon til temaet "Ta vare på miljøet vårt".

  1. Hva vil du gjøre?

  2. Hvordan vil du gjøre det?

  3. Hvorfor vil du gjøre det slik?

  4. Hva må du være bevisst på når du bruker filmen med barn og unge?

 5. Finn filmer eller bøker som belyser plastproblematikken, og som du kan bruke for yngre barn.

  1. Hvordan kan du bruke det du fant, med yngre barn?

  2. Lag en plan over hva, hvordan og hvorfor du gjør det.

  3. Hva må du være bevisst på når du bruker dette materialet med barn og unge?

 6. Hvordan kan barnehager og SFO gjenbruke plast i den pedagogiske hverdagen?

Kilde

Miljødirektoratet. (u.å.). Mikroplast. Miljøstatus. Hentet 21. mai 2021 fra https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/avfall/avfallstyper/mikroplast/

Sist faglig oppdatert 25.05.2021
Skrevet av Riborg Anna Ringereide

Læringsressurser

Miljøbevisste valg i yrkesutøvelsen