Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Skader ved nedkjøling og forfrysninger

Nedkjøling og forfrysning kan gi alvorlige skader. Det er viktig å huske at nedkjøling kan være en risiko selv på en varm sommerdag.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Ei jente ligger på magen på asfalten foran en bil, overkroppen er utenfor bildet. Beina ligger litt vridd. Hun er kledd i shorts, men det regner. Foto.

Individuelle oppgaver

  1. Lag et tankekart der du skriver stikkord om faktorer som kan bidra til nedkjøling.
  2. Bruk tankekartet fra oppgave 1 og beskriv hvilke tiltak du kan gjennomføre for å forhindre nedkjøling og forfrysninger.
  3. Gjør rede for typiske symptomer på nedkjøling.

Gruppeoppgaver

Se på bildet øverst på siden, og les situasjonsbeskrivelsen før dere gjør oppgavene under.

Situasjonsbeskrivelse

Det er en grå sommerdag med regn, vind og temperatur på 18 grader. Et barn har kjørt på en parkert bil med sparkesykkel. Hun gråter av smerte og har skrubbsår i panna og på begge hender. Det ser ut som om venstre arm er brukket, og hun vil ikke reise seg. Barnet har ikke brukt hjelm.

  1. Hvordan bør dere sikre og varsle i denne situasjonen? Diskuter ulike løsninger med en medelev.
  2. Drøft hvordan den første undersøkelsen bør utføres.
  3. Utfør den første undersøkelsen på en medelev.
  4. Kan barnet bli nedkjølt? Diskuter hvilke konsekvenser dette kan få, ved å utarbeide et tankekart i fellesskap.
  5. Drøft i gruppa hvilke tiltak dere kan iverksette for å forhindre ytterligere nedkjøling av barnet.
Sist oppdatert 10.10.2020
Tekst: Elisabeth Holst (CC BY-SA)

Læringsressurser

Førstehjelp

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter