Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Sikring og varsling

Som førstehjelper ved ulykker er det viktig at du tenker på egen sikkerhet før du setter i gang førstehjelp. Det er også viktig å varsle riktig for å sikre rask hjelp.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06

I noen tilfeller må du gjennomføre sikringstiltak før du går inn i situasjonen, for eksempel ved

 • trafikkulykker
 • ulykker med farlig gods
 • ulykker med fare for brann

Fareskilt ved trafikkuhell

Varsle 113

Kontakt medisinsk nødtelefon 113 hvis

 • det er fare for liv eller helse
 • det er behov for rask hjelp
 • du er usikker på hva du skal gjøre og trenger hjelp og råd

Når du ringer 113, vil du få råd og veiledning om hva du bør gjøre på skadestedet.

Oppgi tydelig og nøyaktig:

 • Hvem ringer?
 • Hva har skjedd?
 • Hvor mange er skadde?
 • Er pasienten våken?
 • Hvor er skadestedet?
Sist oppdatert 03.10.2019
Tekst: Ingvild Skjetne, Agnes Brønstad og Guri Bente Hårberg (CC BY-NC-SA)

Læringsressurser

Førstehjelp

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter