Hopp til innhold

Oppgave

Innenfor/utenfor?

I noen klasser er miljøet trygt og inkluderende. I andre klasser er miljøet utrygt, klikkete og preget av mobbing og ekskludering. Hvorfor oppstår mobbing i noen miljøer og ikke i andre, og hva kan du og de andre i klassen gjøre for å skape et mobbefritt miljø?

Oppgave 1

Diskuter i grupper

 1. Hva kjennetegner et klassemiljø der det ikke foregår mobbing?

 2. Hva kjennetegner et klassemiljø der det lett oppstår mobbing?

 3. Hvem har ansvaret for å skape et klassemiljø der ingen blir mobbet eller faller utenfor? Begrunn svaret.

Oppgave 2. Innenfor/utenfor

Se filmen og svar på spørsmålene

 1. Hva er mobbing?

 2. Diskuter hvordan disse tre situasjonene kan føre til mobbing:

  • Et "trangt" og klikkete klassemiljø skaper frykt og gjør at flere føler seg unormale.

  • Noen i klassen forsøker å heve sin egen status eller tilhørighet ved å støte andre ut.

  • Noen i klassen ekskluderer andre på en skjult måte ved hjelp av blikk, kroppsspråk, ironi eller baktaling.

 3. Hvorfor kan det være lett for et mobbeoffer å feilaktig tro at det er noe galt med dem, og at de selv har skyld i mobbingen?

 4. Det er viktig for mange ungdommers identitet å tilhøre en gruppe. Diskuter hvordan ulike grupper på skolen kan markere at de er forskjellige fra hverandre på en positiv og på en negativ måte.

 5. Hvorfor er det viktig å si raskt fra til læreren eller andre på skolen hvis du ser andre bli mobbet eller opplever det selv?

Sist faglig oppdatert 08.03.2021
Skrevet av Karl Henrik Aanesen

Læringsressurser

Mobbing og mistrivsel