Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Mobbing i filmen IRL

Filmen IRL handler om mobbing, og om hvor viktig det er at voksne skjønner hva som foregår. I disse oppgavene skal du jobbe med mobbing og krenkende atferd, forebyggende tiltak og aktivitetsplan.

Se først filmen IRL før du starter å jobbe med oppgavene.

1. Mobbing og krenkende atferd

  1. Hva menes med mobbing og krenkende atferd?

  2. Hvilke eksempler på mobbing og krenkende atferd finner du i filmen?

  3. På hvilken måte kunne de voksne i filmen fanget opp at Elias har det vanskelig?

2. Forebyggende tiltak

  1. Forebyggende tiltak er viktig når man skal løse konflikter og forhindre mobbing og krenkende atferd blant barn og unge. Gi eksempler på forebyggende tiltak?

  2. Hvilke forebyggende tiltak burde vært iverksatt på Elias sin skole?

3. Aktivitetsplan

  1. Hva er en aktivitetsplan?

  2. I hvilke situasjoner er det nødvendig å utarbeide en aktivitetsplan?

  3. Lag et forslag til aktivitetsplan for Elias.

CC BY-SASkrevet av Tina Andersson. Rettighetshaver: Norgesfilm AS
Sist faglig oppdatert 14.05.2021

Læringsressurser

Mobbing og mistrivsel