Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Trygghet for de yngste i barnehagen

Å starte i barnehagen byr på mange utfordringer for barn. Det ettåringen først og fremst trenger, er at den voksne lærer seg å kjenne barnets uttrykk og behov, slik at barnet kan møtes på en god måte.
Nærbilde av et lite barn som er skittent i ansiktet.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgaver

 1. Hva må til for at en ettåring skal føle seg trygg i barnehagen?
 2. Hva betyr det at det viktigste arbeidsverktøyet er deg selv?
 3. Hvordan kan du utvikle ditt eget arbeidsverktøy slik at du blir god på å skape gode relasjoner til barn?
 4. Hva betyr emosjonell inntoning?
 5. Hva bidrar trygghet i relasjonen til?
 6. Øv deg på å møte andres følelser.

  1. Gå sammen med en eller flere medelever. En av dere skal være i rollen som den personen som uttrykker en følelse. Følelser kan være glede, interesse, frykt, sinne, skam, avsky, skyld, tristhet. Du som spiller rollen, kan fortelle om en opplevelse som ga en sterk følelse. Samtidig viser du med kroppen hvordan denne følelsen fikk et kroppslig uttrykk.

   Den andre skal møte denne følelsen på en god og omsorgsfull måte.

   Bytt roller slik at alle får prøvd både å uttrykke en følelse og å møte en annens følelse.

  2. Snakk sammen om hvordan det var å møte den andres følelse. Var noen følelser lettere å møte enn andre? Hvis ja, hvorfor tror dere at det er slik? Hvordan opplevde du det å bli møtt på den følelsen du hadde/uttrykte?
  3. Diskuter hvorfor det er viktig å møte andres følelser på en omsorgsfull måte.
 7. Lag en plakat med overskriften "Gode relasjoner". Sett inn bilder og tekst på plakaten som svarer på spørsmålene:
 • Hvordan skape gode relasjoner?
 • Hva bidrar gode relasjoner til?


  Her kan du gjerne tegne selv eller hente bilder fra internett som beskriver det du sier i teksten din.

CC BY-SASkrevet av Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 27.09.2021

Læringsressurser

Tilpasset omsorg