Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Filmoppgaver: Vi kan ikke hjelpe alle

Oppgaver om relasjonsferdigheter, sosialisering og omsorgssvikt med utgangspunkt i filmen Vi kan ikke hjelpe alle. Se kortfilmen før du begynner å løse oppgavene.

Oppgave 1. Etter at du har sett filmen

 1. Hva handler denne kortfilmen om?

 2. Hvorfor tror du filmen har fått tittelen Vi kan ikke hjelpe alle?

Oppgave 2. Relasjonsferdigheter

 1. I kortfilmen møter vi ei ung mor som sliter med å få pengene til å strekke til for seg og dattera. Beskriv karakterene i filmen.

 2. Hvordan opplever du samhandlinga mellom mor og datter?

 3. Hva menes med relasjonsferdigheter og relasjonsskader?

 4. Drøft hvorvidt relasjonsferdighetene til Alexas mor påvirker samspillet mellom henne og dattera.

Oppgave 3. Sosialisering

 1. Gjør rede for hva som menes med sosialisering.

 2. Før vi begynner på skolen, er det nære omsorgspersoner i familien og barnehagen som påvirker oss mest. Vi lærer normer og opplever sanksjoner. Hva menes med normer og sanksjoner?

 3. Finner du eksempel på normer og sanksjoner i kortfilmen?

 4. Drøft hvilke faktorer som kan bidra til å skape gode sosialiseringsprosesser for barn og unge.

Oppgave 4. Omsorgssvikt og ansvar

 1. Gjør rede for hva som menes med omsorgssvikt.

 2. Er det noen tegn i kortfilmen Vi kan ikke hjelpe alle som tyder på at Alexa opplever omsorgssvikt?

 3. Hvilket ansvar har du som fagarbeider dersom du mistenker at et barn blir utsatt for omsorgssvikt?

 4. Hvem skal du kontakte dersom du er bekymret for at et barn ikke får god nok omsorg fra foreldrene sine?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Tina Andersson. Rettighetshaver: Norgesfilm AS
Sist faglig oppdatert 22.04.2022

Læringsressurser

Tilpasset omsorg