Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Lag et videointervju

I denne oppgaven skal du lage et videointervju som setter søkelyset på et aktuelt tema. Her får du prøve deg som journalist. Du skal formulere intervjuspørsmål, gjennomføre intervjuet på location og til slutt redigere videointervjuet og gjøre det klart for publisering.
Ei ung jente smiler og rekker fram en mikrofon. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Arbeidsoppdrag

Lag et videointervju med to personer hvor du setter søkelyset på et aktuelt tema. Du velger vinkling på saken selv. Du skal også filme relevante klippebilder som skal legges på intervjuet. Videointervjuet skal til slutt gjøres klart for publisering på nett.

Eksempel på temaer

 • trening og kosthold
 • press og stress blant unge
 • rasisme og hets i sosiale medier

Hva er vinkling?

Vinkling handler om hvilken side ved en sak du velger å fokusere på. Hvis du jobber med temaet trening og kosthold, kan vinklingen for eksempel være å sette søkelys på en ung person som har valgt å endre kostholdet sitt for å få maksimalt ut av treningen.

Framgangsmåte

1) Forbered intervjuspørsmål

 • Formuler flere åpne spørsmål til intervjuobjektene dine. Du bør ha minst seks åpne spørsmål klare før du starter intervjuet.
 • Husk: Gode spørsmål gir interessante svar! Det er viktig at intervjuobjektene og intervjuspørsmålene er relevante for saken.

2) Gjennomfør videointervjuet

 • Du kan filme intervjuet med mobiltelefon eller videokamera. Bruk mikrofon om du har tilgang på det.
 • Film i breddeformat. Vær bevisst på utsnitt og lyd- og lysforhold, og velg en passende location for intervjuet. Hvis temaet for eksempel er trening og kosthold, kan du gjøre intervjuet på et treningssenter eller på kjøkkenet til intervjuobjektet.
 • Still åpne spørsmål, og lytt aktivt til svarene du får. Still oppfølgingsspørsmål hvis det er nødvendig.
 • Ta en sjekk av bilde og lyd før du avslutter opptaket på location.

3) Klippebilder

 • Du må ha bilder av intervjuobjektet i ulike situasjoner som kan relateres til saken og til det intervjuobjektet snakker om.
 • Om du har temaet trening og kosthold, kan du filme klippebilder av at intervjuobjektet ditt trener. I tillegg trenger du bilder av at intervjuobjektet handler, lager eller spiser mat. Du trenger altså klippebilder av det intervjuobjektet snakker om i intervjuet.
 • Klippebilder må ha ulike utsnitt, siden de skal brukes til å legge over intervjuet.

4) Etterarbeid og publisering

 • Til slutt redigerer du videointervjuet.
 • Det er viktig at det er samsvar mellom det som blir sagt, og klippebildene du legger over intervjuet.
 • Lever i et filformat som er klart til publisering på nett.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 09.03.2021

Læringsressurser

Produser video – korte formater