Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utforsk kroppsspråk, stemmebruk og blikk

Bruk oppgavene til å utforske hvordan kroppsspråk og måten vi sier noe på, kan påvirke kommunikasjonen.

Før du arbeider med oppgavene, kan det være lurt å repetere fagstoffet om tegnklasser og paralingvistikk. Du finner artiklene nederst på denne siden.

Oppgave 1. Ikke-verbal kommunikasjon

I denne oppgaven skal du se et klipp fra NRK-serien Skam to ganger, først uten lyden på og deretter med lyden på. Se instruksjoner og oppgaver under klippet.

Se klippet fra NRK-serien Skam først uten lyd og teksting, og fokuser på den ikke-verbale kommunikasjonen til personene.

 • Hvilket inntrykk får du av personene ut fra deres ikke-verbale kommunikasjon? Hvilke følelser uttrykker de? Er de enige eller uenige? Hvem styrer kommunikasjonen?
 • Hvilke tegnklasser kan kroppsspråket kategoriseres i? Prøv å finne minst ett eksempel på hver av de fem tegnklassene. Du kan lese om tegnklassene i artikkelen nederst på denne siden.
 • Kan du forstå hva samtalen handler om ut fra kroppsspråket?
 • Velg ut tre eksempler fra klippet som du la spesielt merke til. Del eksemplene med en medelev, og forklar hvorfor du valgte dem.

Se klippet en gang til, nå med lyden på.

 • Beskriv hvordan det var å se videoen, først uten lyd og deretter med lyd. Hva kan dette fortelle oss om samspillet mellom verbal og ikke-verbal kommunikasjon?
 • Handlet samtalen om det du trodde den handlet om?
 • Hvor viktig vil du si at den ikke-verbale kommunikasjonen er i samtalen i dette klippet? Velg ut to til tre eksempler, og begrunn svaret ditt.

Oppgave 2. Utforsk kroppsspråk og stemmebruk

 1. Sitt sammen to og to, og bruk kroppsspråket til å uttrykke følgende: sinne, glede, skuffelse, interesse, likegyldighet, oppgitthet. Er dere enige om hvordan disse sinnsstemningene kan uttrykkes med ikke-verbale tegn? Finnes det andre ikke-verbale tegn dere kan bruke til å uttrykke disse sinnsstemningene? Kan noen av tegnene dere har brukt, bety flere ting?
 2. Sitt sammen to og to. Si følgende ytringer høyt med nøytral stemmebruk og uten å bruke et spesielt aktivt eller tydelig kroppsspråk. Hvordan er det å ikke bruke kroppsspråket og stemmen aktivt sammen med det verbale ytringen?

  Jeg er så glad.

  Nå er jeg veldig skuffet over deg.

  Det du sa nå, gjør meg skikkelig irritert.

  Nå ble jeg veldig overrasket.

  Det er så trist at du har mistet hunden din.

 3. Si ytringene igjen, nå med et aktivt kroppsspråk og en stemmebruk som passer til ytringen. Hvordan er kroppsspråket vårt og måten vi sier noe på, med på å påvirke kommunikasjonen?

Oppgave 3. Blikk og øyekontakt

Denne øvelsen handler om blikk og øyekontakt i kommunikasjon.

Sitt sammen to og to, og finn et tema dere kan snakke om relativt uforberedt. Det kan være for eksempel favorittfaget deres, en film dere liker eller en hobby.

 • Snakk sammen om temaet, og hold øyekontakt gjennom hele samtalen. Hvordan oppleves det?
 • Snakk sammen en gang til, gjerne om et annet tema, og bruk lite eller ingen øyekontakt. Hvordan oppleves det?

Diskuter:

Hva kan denne øvelsen si om viktigheten av blikk og øyekontakt i kommunikasjon?

Relatert innhold

Det ikke-verbale språket er et språk. Vi sender og tolker tegn når vi kommuniserer med andre, når vi ser dem i øynene, smiler eller rynker på pannen.

CC BY-SASkrevet av Ingeborg Hagen.
Sist faglig oppdatert 04.02.2021

Læringsressurser

Kommunikasjonsmodeller og målgrupper