Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Definer målgruppa for en medieproduksjon

Identifiser og definer målgruppa for medieproduktet. Velg mellom tre tenkte medieprodukter – en nyhetsartikkel til en nettavis, en radioreklame for en musikkfestival og en pressemelding fra «Slett meg!».
Tolv karikerte mennesker står i grupper på tre og tre: tre unge elever med skolebøker, tre unge kvinner med bæreposer, tre godt voksne menn med bart, frakk og stresskoffert, og tre hipstere med tatoveringer og hippe retroklær. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

A: Velg deg et medieprodukt du skal lage

 1. Velg deg ett av disse medieproduktene:
 • nyhetsartikkel til en nettavis
 • en radioreklame for en musikkfestival
 • en pressemelding fra «Slett meg!»
 1. Bruk Lasswells prosessmodell for å få oversikt over ulike ledd i kommunikasjonsprosessen for medieproduktet du skal planlegge å lage. Klargjør hvem som er avsender og i hvilken kanal medieproduktet skal distribueres.

B: Identifiser og definer målgrupper

Å identifisere og definere målgrupper gjør det enklere for deg å utforme et presist budskap og å bruke grep og virkemidler for å treffe publikummet ditt.

 1. Identifiser mulige målgrupper for medieproduktet. Avhengig av hvilke av de tre medieproduktene du velger, er det ulike potensielle målgrupper du kan ha. Hvilke mulige målgrupper klarer du å identifisere?
 2. Velg deg en primær målgruppe. Bruk deretter tid på å definere den så presist som mulig.
Oversikt over variabler

1 Geografiske variabler – forskjeller i bosted og kjennetegn ved bosted

 • land, region, fylke, kommune, by
 • klima, natur, befolkningstetthet

2 Demografiske variabler – forskjeller i befolkningen

 • alder, kjønn, nasjonalitet, religion
 • livsfase, utdanning, inntekt

3 Psykografiske variabler – forskjeller i personlighet

 • utadvendt, innadvendt
 • feminin, maskulin
 • initiativrik, passiv
 • impulsiv, planleggende
 • optimistisk, pessimistisk

4 Variabler for livsstil

 • aktiv i idrett
 • politisk engasjert, engasjert i foreningsliv
 • samfunnsorientert gjennom TV, aviser og/eller radio
 • kulturinteressert; kino, musikk og/eller festivaler o.l.
 • sofasitter eller stadig ute på byen
 • turvaner, friluftsinteressert
 • holdninger til dugnad, naturvern, kultur, religion/moral, økonomi, innvandring osv.

C: Skriv en tekst og gi tilbakemeldinger

 1. Skriv en tekst der du beskriver primærmålgruppa du har definert. Bruk omtrent 300 ord med løpende tekst. Bruk relevante fagbegreper.
 2. Bytt tekst med en annen i klassen, still hverandre spørsmål, og kommenter det som er overbevisende om målgruppa.
 3. Diskuter til slutt hvilket budskap dere vil formidle, og hvilke virkemidler og fortellergrep dere ser at vil kunne treffe primærmålgruppa.


Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 20.11.2020

Læringsressurser

Kommunikasjonsmodeller og målgrupper