Hopp til innhold

Oppgave

Refleksjonsoppgaver – kommunikasjonsformer

En øvelser der du skal forklare sentrale begreper, registrere egen kommunikasjon, og vurdere etiske sider ved kommunikasjon med andre.

LK20LK06
Illustrasjon av en person som hvisker noe i øret til en annen person.

Oppgave 1) Forklar begreper

Forklar begrepene nedenfor for den du sitter ved siden av i klasserommet. Be deretter vedkommende formulere det han/hun har lært av deg med egne ord.

 • personlig kommunikasjon
 • massekommunikasjon
 • mediert kommunikasjon

Oppgave 2) Hvordan kommuniserer du?

Hvordan har du kommunisert med omgivelsene i dag?
Ta for deg hele dagen, fra du stod opp i morges og frem til nå.

 • Hvem har du kommunisert med?
 • Hvordan har du kommunisert?


  – gjennom personlig kommunikasjon?


  – gjennom massekommunikasjon?


  – gjennom mediert kommunikasjon?

 • Hvilke medium har du brukt i kommunikasjonen?
 • Har du opplevd å bli misforstått?


  I tilfelle ja, hva tror du grunnen var til det?

Oppgave 3) Diskuter i klassen

 • Er det greit å gjøre det slutt med kjæresten på sosiale medier?

Se gjerne: 15 måter å slå opp med kjæresten på

Sist oppdatert 15.06.2018
Skrevet av Thomas Nupen og Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Kommunikasjonsmodeller og målgrupper