Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Refleksjonsoppgaver – kommunikasjonsformer

En øvelser der du skal forklare sentrale begreper, registrere egen kommunikasjon, og vurdere etiske sider ved kommunikasjon med andre.
Illustrasjon av en person som hvisker noe i øret til en annen person.

Oppgave 1) Forklar begreper

Forklar begrepene nedenfor for den du sitter ved siden av i klasserommet. Be deretter vedkommende formulere det han/hun har lært av deg med egne ord.

 • personlig kommunikasjon
 • massekommunikasjon
 • mediert kommunikasjon

Oppgave 2) Hvordan kommuniserer du?

Hvordan har du kommunisert med omgivelsene i dag?
Ta for deg hele dagen, fra du stod opp i morges og frem til nå.

 • Hvem har du kommunisert med?
 • Hvordan har du kommunisert?

  – gjennom personlig kommunikasjon?

  – gjennom massekommunikasjon?

  – gjennom mediert kommunikasjon?

 • Hvilke medium har du brukt i kommunikasjonen?
 • Har du opplevd å bli misforstått?

  I tilfelle ja, hva tror du grunnen var til det?

Oppgave 3) Diskuter i klassen

Er det greit å gjøre det slutt med kjæresten på sosiale medier?

Les gjerne artikkelen "Hvordan slå opp med kjæresten" på ung.no.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Thomas Nupen og Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 15.06.2018

Læringsressurser

Kommunikasjonsmodeller og målgrupper