Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • vite hvordan mediebransjen bruker målgruppetenkning

  • kunne definere markedsegmenter med demografiske og psykografiske variabler og prioritere målgrupper

  • forstå sammenhengen mellom definisjon av målgrupper og vellykket formidling av et budskap