Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du kunne

  • forklare komposisjonsprinsippene bevegelse og enhet

  • kjenne til begrepet informasjonshierarki

  • kjenne til hva som ligger i begrepet gestaltpsykologi

  • forstå hvordan bevegelse og enhet kan brukes bevisst i egne arbeider