Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Nyhetssak om klimakrisen

Du jobber som journalist i skoleavisa og har fått i oppdrag å skrive en nettsak med tema “klimakrisen”. Du kan selv velge vinkling på saken.
Silhuetter av folk på strand foran industriområde i solnedgang. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Eksempler på innfallsvinkler: lokale klimautfordringer der du bor, klimaopprør blant ungdom eller klimatiltak på skolen.

Nyhetssaken skal publiseres på skoleavisas nettside.

Nyhetssaken skal ha tittel, ingress, brødtekst og bilde med bildetekst.

Du må intervjue minst to intervjuobjekter til denne saken.


  1. Sett deg inn i temaet “klimakrisen”, gjør research.
  2. Les gjennom disse tekstene: Den journalistiske arbeidsprosessen og Slik bygger du opp teksten.
  3. Gå inn på vg.no og les gjennom ulike nyhetssaker. Studer sakene, se på tittel, ingress, oppbygging av tekst og bruk av bilder.
  4. Velg vinkling på nyhetssaken din.
  5. Gjør avtale med intervjuobjektene.
  6. Forbered spørsmål og intervjuteknikk.
  7. Gjennomfør intervjuene og ta bilder.
  8. Skriv nyhetssaken. Bruk skrivemodellen den omvendte trekant. Husk at tittel, ingress og bilde skal skape interesse og fortelle hva saken handler om.
  9. Du kan bruke denne teksten som hjelp i skriveprosessen: Skriv en nyhetssak.
CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 18.10.2019

Læringsressurser

Skriving i mediefag