Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Skriv en nyhetssak om russefeiring

Har du planer om å feire russetida? Det er lange tradisjoner for russefeiring i Norge. Avgangselever markerer på ulike måter at skolegangen er over. I denne oppgaven skal du prøve deg som journalist og skrive en nyhetssak om russefeiring.


En rekke avgangselever sitter på en lang benk. Bildet er beskåret slik at vi ser russebuksene deres, som er røde og dekorert med store hvite og gullfargede bokstaver og ulike strykemerker. Foto
Åpne bilde i et nytt vindu

Journalistisk arbeidsoppdrag

Du har fått i oppdrag å skrive en nyhetssak der du tar for deg temaet russefeiring. Saken skal publiseres på nettsiden til skoleavisen.

Du velger selv vinkling på saken. Den skal ha tittel, ingress, brødtekst og bilde med bildetekst. Du må intervjue minst to intervjuobjekter til denne saken.

Framgangsmåte

1) Forberedelse

 • Gjør research. Gå inn på ulike nettaviser og oppdater deg på siste nytt om temaet russefeiring i Norge. Studer sakene – hvordan blir de presentert? Se på tittel, ingress, oppbygningen av teksten og bildebruken.
 • Sett deg inn i fagstoffet den journalistiske arbeidsprosessen.
 • Her får du tips til hvordan du kan skrive nyhetssaker, titler og ingresser.

2) Gjennomføring

 • Velg vinkling på nettsaken din. Her er noen eksempler på innfallsvinkler: «utsettelse av russefeiring til etter eksamen», «finansiering av russebusser», «russ og fravær», «russ og rus».

 • Gjør avtale med intervjuobjektene.
 • Forbered åpne og relevante intervjuspørsmål.
 • Gjennomfør intervjuene, og ta bilde.
 • Skriv ut nyhetssaken. Bruk skrivemodellen den omvendte pyramiden.
 • Varier mellom direkte og indirekte tale. Husk at tittel, ingress og bilde skal skape interesse og fortelle hva saken handler om.

 • Vinklingen skal gå som en rød tråd gjennom saken.

 • Gjør saken publiseringsklar for nett.

3) Kvalitetssjekk

Jobb sammen med en medelev, og les hverandres nyhetssaker. Gi hverandre deretter konstruktive tilbakemeldinger. Bruk disse punktene som hjelp:

 • Skaper tittel og ingress interesse, og stemmer tittel og ingress med sakens vinkling?

 • Fungerer bilde og bildetekst godt sammen med tittel og ingress?

 • Går vinklingen som en rød tråd gjennom teksten, eller har den sidespor som ikke handler om vinklingen?

 • Er skrivemodellen «den omvendte pyramiden» tydelig?

 • Varierer teksten mellom direkte og indirekte tale, og er det god flyt i språket?

 • Belyser intervjuobjektene saken på en god måte?

 • Er saken publiseringsklar for nett?

Gjør endringer i nyhetssaken hvis det trengs, og avtal innlevering med læreren.

CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 09.03.2021

Læringsressurser

Skriving i mediefag