Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Etter at du er ferdig med denne læringsstien, skal du

    • vite hvordan en nyhetsartikkel skrives

    • kunne gjennomføre en journalistisk tekstproduksjon

    • forstå hvorfor lokal nyhetsjournalistikk er viktig for lokaldemokratiet