Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Etter at du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • vite hvordan en nyhetsartikkel skrives

  • kunne gjennomføre en journalistisk tekstproduksjon

  • forstå hvorfor lokal nyhetsjournalistikk er viktig for lokaldemokratiet