Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn. Det gjelder også skoledemokratiet. I dette oppdraget skal du belyse saker som er viktige for den enkelte elev på skolen din, i et digitalt skolemagasin som kombinerer tekst, lyd, stillbilder og video.

 

Læringsmål

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til og kunne anvende viktige prinsipper for journalistisk arbeid
  • forstå hvordan du vinkler en sak for å treffe en aktuell målgruppe
  • kunne planlegge og gjennomføre en arbeidsprosess fra idémyldring til ferdig publisert produkt
  • kunne bruke opptaksutstyr og programvare til å produsere ulike medieuttrykk med god teknisk kvalitet i rett format
  • vise at du kan forholde deg til en fastsatt deadline
  • forstå hvordan mediene kan påvirke samfunnsdebatten og det utfallet en sak får