Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Lag et digitalt skolemagasin

En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjonene i demokratiske samfunn. Det gjelder også skoledemokratiet. I dette oppdraget skal du belyse saker som er viktige for den enkelte elev på skolen din, i et digitalt skolemagasin.
Elever med videokamera, skriveblokk og mikrofon. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I en skoleavis eller et skolemagasin er nærhet et viktig nyhetskriterium. Det må inneholde saker som medelevene dine synes er viktige. Samtidig må du tenke gjennom hva det kan ha å si for utviklingen av en sak at den blir satt i fokus i mediene. Siden skolemagasinet skal publiseres på nett, må du også sette deg inn i presseetiske regler og regler for opphavsrett og merking av innhold.

Produksjon og publisering av et skolemagasin med både tekst, foto, video og lydinnslag krever at klassen jobber sammen som en redaksjon. Alle må være villige til å påta seg flere roller. Arbeidsprosessen starter med at dere etablerer en redaksjon med en redaktør og en redigeringsansvarlig. Dere kan også vurdere om dere vil ha egne redaktører for avdelinger som kultur og nyheter, et grafisk team og en annonseavdeling. Alle i klassen skal ha ansvar for minst to ulike saker i ulikt format. For eksempel kan du ha ansvar for å være fotograf og videoredigerer i én sak og journalist i en annen sak.

Krav til arbeidsoppdraget

 1. Dann en redaksjon med minst en redaktør og en deskleder.
 2. Jobb fram temaer til gode saker som dere tror elevene på skolen deres er opptatt av. Start gjerne med en idémyldring om saker med utgangspunkt i saker elevrådet jobber med, skolens utviklingsplaner, vurderingspraksis på ulike avdelinger, fraværsordninger, kantinetilbud, russetid, bruk av mobiltelefon og/eller sosiale medier i skoletida, gode råd fra helsesøster, å bo på hybel eller overgangen fra ungdomsskole til videregående skole.
 3. Fordel sakene. Alle i klassen skal ha ansvar for minst to ulike saker.
 4. Lag en liste over ekstrasaker dere kan velge mellom dersom dere må bytte sak.
 5. Bestem deg for hvilke to formater du vil jobbe med (for eksempel tekst og foto, video og lyd osv.).
 6. Jobb sammen i små grupper. Finn en spennende vinkel på saken. Husk nyhetskriteriene! Gjør research.
 7. Ta kontakt med aktuelle kilder. Gjør avtaler om intervju (tid og sted).
 8. Forbered og gjennomfør intervjuene.
 9. Rediger og ferdigstill sakene.
 10. Gjør alt klart i det publiseringsverktøyet dere har bestemt dere for å bruke, og bestem hvilket design nettmagasinet skal ha.
 11. Redaktøren og desksjefen må i fellesskap finne ut i hvilken rekkefølge sakene skal plasseres, og hva som skal være hovedoppslaget.
 12. Publiser skolemagasinet på nettet.
 13. Skriv et refleksjonsnotat i etterkant der du reflekterer over det du lærte da dere gjennomførte dette oppdraget.
CC BY-SASkrevet av Ragnhild Risholt Kleppe.
Sist faglig oppdatert 15.05.2018

Læringsressurser

Skriving i mediefag