Hopp til innhold

Fagstoff

Vær Varsom-plakaten om medienes samfunnsrolle

Første punkt i Vær Varsom-plakaten forteller oss at «ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati», og at «en fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn».
Lovanvendelse. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vær Varsom-plakaten

Vær Varsom-plakaten er rett og slett en kort oppsummering av hva som er pressens samfunnsrolle, hvor det er pressen som «ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk», og at «pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk».

1. Pressens samfunnsrolle
1.1. Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.
1.2. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.
1.3. Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet. Den kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene. Avtaler om eksklusiv formidling av arrangementer skal ikke være til hinder for fri nyhetsformidling.
1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.
1.5. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

Kilde: Vær Varsom-plakaten

Tenkepause

Med et slikt ansvar følger også makt. Men hvordan tar pressen vare på makten sin i praksis?

Se videoen til medielærer Joacim Laberg.

  • Synes du redaksjonen tar vare på sin samfunnsrolle?
  • Hvilken sak ville du ha valgt å sette i fokus?
CC BY-SASkrevet av Grethe Melby.
Sist faglig oppdatert 14.11.2018

Læringsressurser

Skriving i mediefag