Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

I denne læringsstien lærer du å bruke og referere til kilder på en korrekt måte.

Når du har jobbet deg gjennom denne læringsstien, skal du

  • ha et bevisst forhold til hvordan du selv bruker kilder i arbeidet ditt
  • kjenne til grunnleggende sider ved åndsverksloven og være bevisst på at du ikke plagierer andres åndsverk
  • kunne referere til kilder på korrekt måte