Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Finn opp en klima-app!

Mange ønsker å bidra mindre til utslipp av klimagasser, men de vet ikke helt hvor de skal starte. Finn opp en app som gjør det motiverende å ta klimavennlige valg!
Mann og kvinne med ulike skjermer med app. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave

Del 1

Hvorfor trenger vi en klima-app? Bruk to minutter på å diskutere med sidemannen din hva som gjør at folk ikke tar klimavennlige valg, selv om de egentlig ønsker å gjøre det.

Del dette med klassen for å skape en felles forståelse av problemet dere nå skal bidra til å løse.

Del 2

Se filmklippet under.

Diskuter i klassen: Hvordan kan vi bruke det som kom fram i filmen, i planleggingen av appen vår?

Del 3

Kom med en idé til en ny app eller digital plattform som løser problemene dere beskrev i del 1, og som går fram av filmen i del 2.

 1. Bruk først fem minutter individuelt til å skrive ned tanker og ideer.
 2. Gå så sammen i grupper på tre for å utveksle ideer. Jobb sammen med å utvikle en felles app-idé. Illustrer ideen deres med tegninger.
 3. Fordel disse oppgavene i gruppa:
 • Ett gruppemedlem skal ha ansvaret for å drive arbeidet framover og passe på at alle får bidra i diskusjonen.
 • Gruppemedlem nummer to skal ha ansvaret for å notere ned alle ideer som dukker opp.
 • Det tredje gruppemedlemmet skal ha ansvaret for å søke opp informasjon som dere kan bruke i arbeidet. Han eller hun skal også passe på at gruppa svarer på oppgaven med bidraget sitt.

Del 4

Presenter app-ideen deres for klassen:

 1. Forklar hvordan dere tror den vil gjøre det lettere å leve miljøvennlig.
 2. Hvordan har dere løst noen av problemene som dere beskrev først i oppgaven?

Del 5

Diskuter og vurder alle app-forslagene i klassen. Hvilken av ideene tror dere vil fungere best? Hvorfor? Se spesielt på disse punktene:

 1. Hvordan har appen lagt til rette for at brukeren skal bli motivert til å ta miljøvennlige valg?
 2. Hvordan synliggjør appen effekten av de valgene som brukeren tar?
 3. Hvordan tror dere appen vil bli tatt imot av ulike brukergrupper?
 4. Hvor lett er det å realisere app-ideen?
CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker og Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 12.10.2020

Læringsressurser

Samarbeid i kreative prosesser