Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Husdyrhold og planteproduksjon

Vi driver med husdyrhold og planteproduksjon i hele landet, men det er bare 3,5 prosent av arealet i Norge som er i bruk som jordbruksareal. I dette emnet lærer du om de ulike produksjonene i norsk jordbruk.

Dyrking av eng og fôrvekster

To tredeler av jordbruksarealet i Norge brukes til å produsere grovfôr. Dette emnet handler om ulike arter vi dyrker i eng og som fôrvekster. Du lærer om ugras, dyrkingsteknikk og hvordan vi tar vare på avlingene så fôret blir godt. Godt fôr er viktig for dyrevelferden og økonomien i husdyrholdet.

Læringsressurser

Dyrking av eng og fôrvekster