Hopp til innhold

Oppgave

Forskrift om velferd for hest – oppgave

I denne oppgaven skal du bruke forskrift om velferd for hest og retningslinjene til forskriften for å beskrive, vurdere og dokumentere.

Sist faglig oppdatert 13.12.2018
Skrevet av Kristin Sundstrøm

Læringsressurser

Hestenæringa

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter