Hopp til innhold

Fagstoff

Hesteraser og stambokføring

Det er mange forskjellige hesteraser i Norge, både importerte hester og hester som er avlet fram her i landet. Det er de ulike raseorganisasjonene som tar hånd om avlsplanene for hesterasene. Avlsplanene angir hva som er avlsmålene for de ulike rasene.

Reinrasede hester føres i stambøker. Noen organisasjoner fører dette selv – som for eksempel Det Norske Travselskap, som fører stambok for varmblodstraver og kaldblodstraver. Norsk Hestesenter er stambokfører for de nasjonale hesterasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest. Disse tre norske hesterasene er nå definert som utrydningstrua, det er lave bedekningstall, og det fødes få føll årlig.

I stambøkene finner du informasjon om stamtavler, resultater fra utstillinger og eventuelt resultater fra hestesport.

Huskelappen

Vi har tre nasjonale hesteraser.

Det føres stambøker for reinrasede hester.

De tre nasjonale hesterasene er utrydningstrua.

CC BY-SASkrevet av Kristin Sundstrøm.
Sist faglig oppdatert 13.12.2018

Læringsressurser

Hesten – biologi og natur