Hopp til innhold

Øvelse

Øving: tilvenning til beite

I denne øvinga skal du forberede hesten til fôret på beite, og du skal sjekke beitet.

To hester som går på ei grønn eng. Foto.

Dølahester på beite

Tilvenning til gras

Om tre uker skal hesten din slippes på beite. Siden overgangen til en grasbasert diett kan gi noen hester problemer, må du planlegge en god overgang for hesten. Lag en tabell som viser hvor lenge hesten skal få tilgang til gras per dag i denne perioden fram til beiteslipp.

Sjekk beitet

Det er viktig å sikre at beitet både er trygt og at det dekker hestens behov for mat, drikke og ly. I denne øvinga skal du sjekke beitet til hesten.

  • Er beitet stort nok?

  • Er alle gjerder sikre?

  • Sjekk vanntilgang og mulighet for ly.

  • Inspiser vegetasjonen. Finnes det godt gras? Hva er godt gras? Finnes det uønskede plantearter?

  • Finnes det noen andre potensielle farer på området? Hvordan skal hesten eventuelt sikres mot disse?

Sist faglig oppdatert 14.12.2021
Skrevet av Bente Ryen

Læringsressurser

Arbeidsoppgaver i hestefaget

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter