Hopp til innhold

Fagstoff

Sikker dyrehåndtering

I denne filmen ser vi hvordan vi kan jobbe på en sikker måte når vi steller store dyr. Målet med sikker dyrehåndtering er å redusere antall ulykker og yrkeslidelser og dermed sikre trivsel og lønnsomhet i næringa.

Oppgaver til filmen

 1. Hva kan være årsaken til at ulykkesstatistikken i landbruket har endret seg fra først og fremst å gjelde ulykker med store maskiner til mer og mer å knytte seg til håndtering av store dyr?
 2. I hvilke situasjoner skjer de fleste ulykker ved håndtering av storfe?
 3. Forklar hvorfor det er viktig å bruke mye tid på dyra når de er små.
 4. Hva vil det si å fiksere et dyr? I hvilke situasjoner kan vi ha bruk for å fiksere ei ku?
 5. En risikoanalyse sier noe om dette:
  Hva kan skje?
  Hvor sannsynlig er det?
  Hva er konsekvensen hvis noe skjer?
  Hvordan kan de ulike hendelsene forebygges?

  1. Finnes det en slik risikoanalyse i fjøset på skolen eller andre fjøs du kjenner til?
  2. Basert på det du lærte i filmen: Sett opp en risikoanalyse over de farligste situasjonene i fjøset og hvordan hendelsene kan forebygges.
 6. Ta utgangspunkt i fjøset på skolen eller et annet fjøs du kjenner. Hva finnes av utstyr for sikker dyrehåndtering i dette fjøset?
 7. Forklar hvordan du kan flytte et dyr ved bruk av kunnskap om balanselinja hos dyret. I hvilke situasjoner vil du ha bruk for disse ferdighetene?
 8. Hva bør du tenke på når du beveger deg rundt i et fjøs?
 9. Når vi håndterer dyr, er det viktig at vi leser dyret før vi nærmer oss. Gi eksempler på signaler du kan få fra dyret.
 10. Beskriv hvordan du kan prege en hest slik at den blir sikker og trygg.
 11. Forklar hvordan du vil nærme deg en hest.
 12. Hvorfor er det viktig at vi har hele oppmerksomheten vår på dyret når vi håndterer det?

Relatert innhold


CC BY-SASkrevet av Ragnhild Kjeldsen.
Sist faglig oppdatert 11.01.2021

Læringsressurser

Sikkerhet