Hopp til innhold

Fagstoff

Faresymboler på kjemiske stoff og stoffblandinger

Alle farlige kjemiske stoff og stoffblandinger skal merkes på riktig måte. De skal også emballeres på en forsvarlig måte. Du som arbeidstaker må kunne faresymbolene, slik at du kan reagere raskt ved hendelser. Du må også kunne disse for å bruke riktig verneutstyr.

Regler

  • Alle kjemikalier og stoffer skal merkes.
  • Nesten tomme flasker med kjemikalier skal aldri helles over på nøytrale flasker.
  • Du må lære deg faresymbolene for å vite hvordan du skal beskytte deg selv og omgivelsene.
  • Det er arbeidsgiveren din som har ansvaret for at du får den opplæringen du trenger.
  • Det er arbeidsgiveren din som har ansvaret for å ha gode rutiner for et godt og synlig stoffkartotek.
  • Du skal få opplæring i riktig førstehjelp om uhellet er ute.
  • Husk at du må informere om skader og uhell.

Gamle og nye faresymboler

Faresymbol, giftmerke. Illustrasjon.

Fra og med 2017 skal alle kjemikalier være merket med de nye faresymbolene som er rød kant rundt.

Faresymbol, giftmerke. Illustrasjon.

De gamle er gule med sort kant. I en overgang til alle kjemikaler har fått nye merker, må du vite at disse betyr det samme.Klarer du å lære symbolene?

Vedlagt finner du plakaten "Faresymbol til merking" fra Miljødirektoratet med følgende tekst:

Alle farlige kjemikalier skal være tydelig merket med faresymbol (farepiktogram), i tillegg til fare- og sikkerhetsinformasjon på norsk. Merkingen informerer om skader som kan oppstå ved bruk. Fram til 1. juni 2015 gjelder to merkesystemer parallelt. På sikt skal den nye merkingen gjelde i hele verden.

Faresymboler til merking fra Miljødirektoratet (PDF).

Test deg selv

I denne oppgaven skal du dra advarselsteksten til riktig bilde

I denne oppgaven skal du klikke på symbolet som hører sammen med advarselsteksten

CC BY-SASkrevet av Hege Nikolaisen. Rettighetshaver: Arbeidstilsynet
Sist faglig oppdatert 08.04.2020

Læringsressurser

Sikkerhet