Hopp til innhold

Fagstoff

Risikovurdering

Med risiko mener vi gjerne «fare for at noe uønsket skal oppstå eller skje». For å kunne beskrive hvor farlig «noe» er, må risikoen defineres.
Arbeider i verneutstyr. foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Risiko uttrykker en antakelse om hvor stor sannsynlighet det er for at en uønsket hendelse eller tilstand kan gi skade – og en antakelse om hvilke skader og helseplager det kan gi. Det vil si hvilke konsekvenser dette kan medføre. Risikovurdering kalles også ”konsekvensutredning”.

En risikovurdering i sin enkleste form er å liste opp det som kan gå galt og det som er helseskadelig og deretter diskutere hvor galt kan det gå hvis det går galt. Til sist; hvordan kan vi unngå at det skjer, eller kan vi gjøre noe slik at skaden blir mindre hvis det skjer.

Faktaside om risikovurdering (arbeidstilsynet.no)

Hva kan skje?

Sykdom og skade gir ofte fravær. Noen ganger skyldes det ulykker, i andre tilfeller at arbeidet eller arbeidsplassen er blitt en belastning. I alle tilfeller er det bedriften selv som kjenner sine risikofaktorer og forhold best. Derfor bør leder og ansatte sammen liste opp mulige farlige forhold og arbeidsoperasjoner. Når det er gjort, diskuteres alle forhold og arbeidsoperasjoner på listen med spørsmålene: Hvor ofte kan det gå galt og hvor galt kan det gå? (sannsynlighet og konsekvens).

Hva gjør vi med det?

  • Reduser sannsynligheten for at noe skjer. Mye rot og uorden øker sannsynligheten for å snuble. En ryddig arbeidsplass med gode rutiner reduserer sannsynligheten for å snuble.
  • Sørg for at konsekvensene blir mindre. En rusten spiker tråkket inn i en fot kan gi mange dagers sykefravær. Vernesko hindrer ikke at noen tråkker på en spiker, men det blir ingen skade.

Begge typer tiltak reduserer risikoen for at en skade kan oppstå. Det første ved å redusere sannsynligheten for at noe skjer. Det andre ved å redusere konsekvensene hvis noe skjer.

Fornøyd arbeidstakere i verneutstyr. foto.

Den første typen tiltak er ofte både best og billigst. Dersom det ikke er mulig å redusere faren for at skade og sykdom oppstår, må verneutstyr og andre vernetiltak brukes.

Når bedriftens risikoforhold er beskrevet, skal de settes opp i en prioritert liste. I en travel hverdag er det viktig å bruke tida på de viktigste risikoforholdene først. En høy risiko gjøres lavere ved å senke sannsynligheten for at noe skjer, eller ved å sørge for at konsekvensene blir mindre hvis det skjer.

En ryddig arbeidsplass, gode rutiner og god arbeidspraksis er med på å senke sannsynligheten for at noe skal gå galt eller at noen kan bli syke. Bruk av verneutstyr; hansker, beskyttelsesbriller, hørselsvern, hjelm, vernesko, fallsikringsutstyr og annet bidrar til å redusere konsekvensene når noe skjer.

Hvordan kan en risikovurdering se ut?

Vurderingen kan skrives ned i en tekst, men også inneholde tabeller og statistikk. I risikovurderingen gis det en kort beskrivelse av arbeidsforholdene i bedriften eller i den del av bedriften som betraktes som et risikoområde. Enhver ombygging/omorganisering bør i forberedelsesfasen få sin risikovurdering.

Beskrivelsen bør omfatte forhold som brannfare, rømningsveier, farlige maskiner, helsebelastende arbeidsstillinger, støy, støv, farlige kjemikalier, samarbeidsforhold, osv. En god risikovurdering krever inngående kunnskap om bedriften. Det betyr at bedriften selv er den som vet best. Bedriftens leder, sammen med dem som utfører arbeidsoperasjonene, er de beste til å lage en god risikovurdering.

CC BY-SARettighetshaver: NRK
Sist faglig oppdatert 05.12.2018

Læringsressurser

Sikkerhet