Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

HMS: helse, miljø og sikkerhet

HMS handler om å ivareta både egen og andres helse og sikkerhet. Dette omfatter arbeidsmiljø, kvalitet på produkter og tjenester, dyrevelferd og miljøhensyn knyttet til utførelsen av arbeidsoppgaver.

HMS for arbeidsgiveren

Arbeidsgiveren har hovedansvaret for å tilrettelegge for et godt og sikkert arbeidsmiljø, stille verneutstyr til disposisjon og sørge for tilstrekkelig opplæring. En trivelig, trygg og sikker arbeidsplass er et godt utgangspunkt, også for lønnsomhet.

Læringsressurser

HMS for arbeidsgiveren