Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Antarktisk næringsnett

Plasser en organisme i hver rute i næringsnettet.

I tabellen nedenfor kan du se hvilken rolle hver art har, hva de spiser, og hvem som eventuelt spiser dem. Husk at pilene viser energiflyten i systemet.

Roller i økosystemet

Organisme

Rolle

Bytte, mat

Rovdyr, beitende dyr

alger

produsent

---

krill, fisk, blåhval

fugl

konsument, kjøtteter

krill, fisk

sel, spekkhogger

blåhval

konsument, planktoneter

alger, krill

spekkhogger

fisk

konsument, alteter

alger, krill

fugl, sel, spekkhogger

spekkhogger

konsument, kjøtteter

blåhval, fisk, fugl, sel

---

krill

konsument, planteeter

alger

fisk, blåhval, fugl

sel

konsument, kjøtteter

fisk, fugl

spekkhogger

Denne oppgaven er en oversettelse av flashoppgaven fra " Fitting Algae Into the Food Web på bigelow.org ".

CC BY-NC-SASkrevet av Einar Berg.
Sist faglig oppdatert 11.05.2018

Læringsressurser

Økologi og kretsløp