Hopp til innhold

Fagstoff

Økologi og økosystemer

Økologi er læren om samspillet mellom de levende organismene og miljøet de lever i. Naturen består av levende og ikke-levende deler.

Levende og ikke-levende

De levende delende kalles biotiske faktorer og er alle de levende organismene slik som planter og dyr. De ikke-levende delene kalles abiotiske faktorer og er for eksempel temperatur, klima og vann. Disse utgjør det miljøet artene lever i.

I økologien studerer vi hvordan organismene påvirker hverandre, det biotiske miljøet, og hvordan organismene påvirker og blir påvirket av det ikke-levende, abiotiske, miljøet de lever i.

Vi deler inn naturen i ulike økosystemer

Et økosystem er en naturtype med organismer tilpasset et bestemt naturmiljø. Det er stor avhengighet og gjensidig påvirkning mellom de ulike organismene og mellom organismene og miljøet innen det samme økosystemet.

Mellom ulike økosystemer er det mindre som knytter organismene sammen. Et økosystem blir dermed en naturtype som kjennetegnes av bestemte organismer og miljøforhold.

Forskjellige økosystemer gir mangfold

Eksempler på ulike økosystemer kan være for eksempel innsjø, myr, skog, fjell og fjæresonen. Hver av disse kan igjen deles opp mer detaljert, for eksempel i barskog og løvskog. Disse kan også inndeles i flere typer ut fra ulike miljøforhold som klima, næringsforhold i jorda og tilgang på vann. Slik får vi mange forskjellige økosystemer som danner grunnlaget for et stort naturmangfold.

CC BY-SASkrevet av Svein Gunnar Råen og Ragnhild Kjeldsen.
Sist faglig oppdatert 17.12.2018

Læringsressurser

Økologi og kretsløp

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter