Hopp til innhold

Film og filmklipp

Naturgrunnlaget

Naturbruk handler om å drive næring basert på naturressurser. På Vg1 naturbruk lærer du om tradisjonelle og nye driftsformer innenfor norske og samiske næringer. Naturen er grunnlaget for matproduksjon, høsting av ulike råvarer – og for aktivitet og opplevelser med dyr og natur.

Oppgaver til filmen om naturgrunnlaget

Begreper fra filmen – finn definisjoner av disse:

 • naturgrunnlaget
 • naturmangfold
 • naturtype
 • verdiskapning
 • naturressurs
 • bærekraftig

Diskuter i klassen:

 1. Hva er natur?
 2. Finn eksempler på hvordan vi mennesker er avhengig av naturen.
 3. Forklar hvorfor vi har stort naturmangfold i Norge.
 4. Hva er grunnen til at vi kartlegger naturen?
 5. Hva vil det si å forvalte naturen?
 6. I filmen ser vi et eksempel på en ny måte å ta i bruk naturressurser på. Tømmer lages om til grisefôr. Kjenner dere til andre eksempler på nye, naturbaserte produkter eller tjenester?
 7. Finn eksempler på bærekraftig naturbruk.
 8. Kjenner dere til eksempler på bruk av natur som ikke er bærekraftig?

Sist faglig oppdatert 20.04.2020
Skrevet av Ragnhild Kjeldsen

Læringsressurser

Bærekraftig naturbruk

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter