Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppgaver til domestisering

Domestisering er prosessen der ville planter og dyr blir genetisk tilpasset et liv tett sammen med mennesker. Domestisering av dyr og planter var et vendepunkt for hvordan mennesker lever.
Stråhyttemodell slik den kan ha sett ut før steinalderen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1. Vær den første som praktiserer domestisering

Tenk deg at du har ei tidsmaskin og reiser tilbake i tid til før planter og dyr har blitt domestisert. Du kommer til ei gruppe med rundt hundre mennesker fra nyfødte til eldre. De jakter på hjortedyr, harer, små gnagere, ville geiter, fugler og fisk, og de går betydelige distanser for å samle vill hvete og bygg. Uønska frø fra ugras kommer inn i blandinga, og de mister også mange gode frø fordi de sitter så løst på stilkene. De klarer å samle halvparten av dagsrasjonen sin fra frø. De ville dyra spiser av de samme plantene og tråkker dem ned.

 1. Beskriv fordeler og ulemper med livsstilen.
 2. Hva bruker menneskegruppa mest og minst tid på?
 3. Hva tror du vil være normal levealder?
 4. Hvilke problemer vil de oppleve? Er problemene alvorlige? Vil problemene ramme flere mennesker?
 5. Hvordan tror du arbeidsoppgavene er fordelt?
 6. Hvordan bor de, og hvordan går de kledd?

Oppgave 2. Hjelp sankergruppa

Tenk deg at du vil hjelpe gruppa til å løse problemene sine ved hjelp av landbruk og domestisering.

 1. Hvilke råd vil du gi?
 2. Hvordan vil du forklare domestisering for gruppa?
 3. Hvordan løser rådene problemene?
 4. På hvilken måte vil landbruk forandre livet til gruppa?
 5. Hvilke nye problemer vil de oppleve når de skal tilpasse seg et liv med husdyrhold og plantedyrking?
 6. På hvilken måte er de nye problemene forskjellig fra de gamle problemene? Vil fordelene oppveie ulempene?
 7. Hvilke verktøy trenger de?
 8. Hvilken kunnskap trenger de?
 9. Drøft denne påstanden: "Oppfinnelsen av landbruk hadde en så negativ innvirkning på det naturlige miljøet at mennesker aldri skulle ha gjort det. De ville hatt det bedre som jegere og samlere".

Oppgave 3. Presenter en utvalgt art

 1. Når og hvor ble dyret/planta først domestisert?
 2. Hvilken art stammer dyret/planta fra?
 3. Hvordan levde dyret/planta i naturen?
 4. Hvilke tidlige funksjoner hadde dyret/planta for mennesker?
 5. Ble dyret/planta selvdomestisert eller ble det selektert av mennesker helt fra starten?
 6. Hvilke forandringer har skjedd fra vill til domestisert?
 7. Hvilken betydning har dyret/planta for mennesker i dag?
 8. Finnes det moderne sorter eller raser av dyret/planta? Navngi tre varianter.
CC BY-SASkrevet av Randi Helene Tillung.
Sist faglig oppdatert 17.03.2020

Læringsressurser

Bærekraftig naturbruk