Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Naturgrunnlaget

Naturressurser er grunnlaget for matproduksjon og næringsvirksomhet. I naturbruksnæringene trenger vi kunnskap om dyr og planters biologi og om naturens tålegrenser slik at vi kan drive bærekraftig naturbruk. Dette emnet handler om naturressurser, naturtyper, kretsløp og sammenhenger i naturen.