Hopp til innhold

Fagstoff

Fiskefartøy og utstyr om bord

Fiskefartøy er spesialisert til ulike typer drift. Størrelsen varierer fra båter ned til åtte meter som driver kystfiske, til større havgående fartøy på opptil 70 meter og mer. Utstyret om bord er ulikt for ulike driftsformer, og størrelsen på mannskapet varierer fra én til flere titalls personer.

Dekksmaskineri og utstyr

Med dekksmaskineri mener vi tekniske hjelpemidler som fartøyet har, og som brukes for å håndtere redskap og fangst. Her er noe av de viktigste typene dekksmaskineri du finner på norske fiskebåter.

Vinsj

En vinsj er en motordrevet trommel som brukes til å trekke eller stramme tau, vaiere og kjetting. Vinsjer finnes i mange størrelser og brukes blant annet til å hale bruk og ankerkjetting og til å stramme fortøyninger.

Kraftblokk eller notvinsj brukes til å hale notbruk om bord.

Større notfartøy har en spesialisert vinsj som kalles triplex.

Kran

Kran om bord i båt brukes for eksempel til å løfte en fylt trål om bord. Den brukes også til å flytte utstyr og til å løfte konteinere med fangst i land. Fartøy som ikke har kran om bord, er avhengige av at det er kran på kaia.

Spill med etterhaler

Åpne bilde i et nytt vindu

Spill brukes når man drar garn eller line. Bak spillet kommer en etterhaler, som også kalles hjelpemann.

Garnrenne, garngreier og garnbinge

Garnrenna er et bord som garnet med fangsten i legges på. Her frigjøres fangsten fra garnet. Deretter trekkes det tømte garnet av en garngreier bak til en garnbinge. Garnet er da klart til å settes på nytt.

Linesetter, rekkerull, linespill og kveiler

På konvensjonelle linebåter sørger en linesetter for at lina med kroker og agn går i sjøen. Lina trekkes over rekkerullen når den dras opp av linespillet. Mellom rekkerullen og linespillet sørger en fiskestopper for at fangsten tas av krokene. Til slutt sørger en egen kveiler for at lina legges tilbake i stampen.

Setteenhet, linehaler, splittemaskin og krokmagasiner – autolinebåten

Åpne bilde i et nytt vindu

Setteenheten henter krokene fra et magasin og kjører dem inn i egnemaskina. De ferdig egna krokene går deretter i sjøen. Autolina hales også av et linespill, over en rekkerull og gjennom en fiskestopper. Her er det større dimensjoner og flere kroker. Lina går deretter gjennom en enhet som fjerner snurr, og ei splittemaskin sørger for at krokene blir lagt rett i magasinet, klar for ny setting.

Sløyelinje

Utstyret som brukes for å få fisken av redskap og til lagring, kalles sløyelinje. Det er her førstehåndsbehandlinga foregår. Sløyelinja består av ei renne der fisken tas av redskapet, et kar for bløgging som følges av et utblødingskar, en benk for sløying der innvollene tas ut og hodet kappes av. Til slutt er det vaskekar med vippe før fisken legges i lagringskar. Ei sløyelinje er bygd opp sånn at flere personer samarbeider. Hver person har sin plass og utfører sin arbeidsoperasjon.

Finn ut


Besøk en fiskebåt. Finn ut hva utstyret om bord heter. Ta bilder og noter hvordan utstyret virker. Lag en bildeserie som viser gangen i arbeidet ved setting og haling av bruk.


Hvilke lokale ord og uttrykk brukes om utstyret?

CC BY-SASkrevet av Kyrre Pettersen og Trine Merethe Paulsen.
Sist faglig oppdatert 07.11.2017

Læringsressurser

Arbeidsoppgaver i fiskerinæringa