Hopp til innhold

Fagstoff

Fiskeredskaper med nettpanel og notlin

Nett av ulike materialer og størrelser benyttes i mange ulike fiskeredskaper. Netta består av tråder som er knyttet eller vevd sammen til masker. Netta i trål, snurrevad og ruser kalles nettpanel, mens notlin brukes i nøter og merder.
Garn med fisk trekkes opp av havet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Maskevidde

Maskevidde er et mål for størrelsen på masker i netta og angis i millimeter eller omfar.

Maskevidde i millimeter

Maskevidden i millimeter finner vi ved å måle lengden på en stolpe mens garnet er vått. Dette tilsvarer avstanden mellom to knuter.

Maskevidde i omfar

Omfar er et eldre begrep som fortsatt brukes blant utøvende fiskere. Antall omfar angir hvor mange stolper som går på en alen. En alen er 62,75 cm. Det vil si at jo mindre omfar, jo større masker.

Omregning fra omfar til millimeter

Et torskegarn er på seks omfar. Det vil si at det er seks stolper på en alen. Hver stolpe blir da:

627,5 mm : 6 = 104,5 mm. Garnet har altså en stolpelengde på 104,5 mm. Stolpelengde er lik maskevidde.

Noen ganger brukes også begrepet maskestørrelse. En maskestørrelse er det samme som to stolpelengder. De ulike begrepene brukes blant annet i ulike lov- og regelverk.

Les mer om måling av garnmaske på nettsidene til fiskeridirektoratet.

Fiskegarn

Maskene i et fiskegarn er tilpasset størrelsen på det vi fisker etter, og fisk i riktig størrelse blir sittende fast i maskene. Fisk som er for små, svømmer gjennom, og fisk som er for store, setter seg ikke fast i maskene. Garn virker etter snareprinsippet.

Trål

Maskene i en trål varierer også etter hva vi fisker etter. Trålposen dras gjennom vannet og fungerer etter sileprinsippet.

Nøter

Nøter brukes til å stenge fisk eller dyr inne slik at de holdes levende til vi tar dem opp. Da må maskene være ganske små slik at fisken ikke setter seg fast, men samtidig må vannet kunne strømme igjennom. Nøter brukes til fangst, slik som kilenota, der den fungerer som ei felle. Men nøter brukes også til å stenge oppdrettsfisk inne i merder på sjøanleggene.

Fra nett til fiskeredskap

Tråd av ulike tykkelser. Foto
Åpne bilde i et nytt vindu

For at netta skal bli fiskeredskaper må de monteres. I garn brukes overtelne og undertelne – tau som sys fast i overkant og underkant av panelstykket. Trål og snurrevad er poser av nettpanel som er forsterket med telner. I ruser og teiner er netta spent opp på rammer av tre eller plast. Du finner nærmere beskrivelse av de enkelte redskapene på egne sider.

Tidligere bandt fiskeren garna sine selv av bomullstråd. I dag produseres garn og nøter på redskapsfabrikker, og fagoperatør i fiskeredskapsfaget er et eget yrke.

Som fisker må du kunne teknikken med å binde garn slik at du er i stand til å sy sammen deler og reparere mindre skader på garn og nøter.

CC BY-SASkrevet av Kyrre Pettersen.
Sist faglig oppdatert 14.01.2019

Læringsressurser

Arbeidsoppgaver i fiskerinæringa