Hopp til innhold

Fagstoff

Trålfiske

Trål er et aktivt fiskeredskap som fungerer etter sileprinsippet. Trålen er en pose som slepes gjennom vannet. Fisken blir fanget inn i posen, mens vannet siles ut gjennom maskene. Det finnes flere ulike typer tråler, og de brukes til å fange ulike arter.

Trålposen trekkes etter fartøyet, og fisk og dyr som er for store til å gå gjennom maskene, blir samlet opp i posen. Størrelsen på maskene varierer alt etter hva man fisker etter. Til rekefiske brukes små masker.

Tråltyper

Det er flere måter å holde trålen åpen på. Vi skiller mellom

  • otertrål: holdes åpen med tråldører
  • partrål: to fartøyer tauer og holder trålen utspent
  • bomtrål: ett fartøy tauer to tråler, som holdes utspent av en stiv bjelke

I norsk fiskeri er det mest vanlig å bruke otertrål, altså en trål som holdes åpen ved hjelp av tråldører. Otertrålen finnes i flere varianter. Vi navngir de ulike tråltypene etter hvordan de trekkes, hvor i vannmassene de fisker, og hva de fisker etter.

Vi skiller mellom

  • bunntrål – etter bunnfisk og reker
  • pelagisk trål eller flytetrål – i hovedsak etter kolmule eller annen industrifisk
  • semipelagisk trål – i hovedsak etter samme fiskeslag som pelagisk trål

Begreper du bør kunne

aktiv fiskeredskap

sileprinsipp

trålpose

maskevidde

otertrål

tråldør

bomtrål

pelagisk trål

semipelagisk

partråling

sveiper

gir

vingline

kuleline

bunntelne

ferskfisktråler

frysetråler

tråldører

Hva kan du om trål og tråling? Prøv deg selv:

CC BY-SASkrevet av Kyrre Pettersen og Kjell Sigmund Rabben.
Sist faglig oppdatert 12.12.2017

Læringsressurser

Arbeidsoppgaver i fiskerinæringa