Hopp til innhold

Fagartikkel

Karbonets kretsløp

Karbon er et eksempel på et grunnstoff som sirkulerer i økosystemet. Det finnes i alt som er eller har vært levende. Stoffer som inneholder karbon, kalles organiske stoffer. Ett unntak er karbondioksid, som regnes som et uorganisk stoff til tross for at det inneholder karbon.

LK20
Landskap med dyr og planter forbundet med piler som viser karbonkretsløpet. Illustrasjon.

Karbonets kretsløp

Plantene tar opp karbon fra karbondioksidet i lufta og binder det i glukose (druesukker) gjennom fotosyntesen. Glukose lagres som stivelse og cellulose i plantene. Karbonet tas videre opp i dyrene som spiser plantene, og går på denne måten gjennom næringskjedene. Karbonet frigjøres til lufta igjen som CO2 fra celleånding i levende organismer og fra nedbryting av døde dyr og planter.

Karbon frigjøres også som metan, CH4, ved ufullstendig nedbryting i myrer og andre våtmarker. Når dyr tygger drøv, frigjøres metan som rap og etter hvert også via ekskrementene.

Menneskelig aktivitet påvirker kretsløpet

Både karbondioksid og metan er drivhusgasser, og karbonets kretsløp påvirker klimaet på jorda. Ved å utvinne fossile brensler bringer vi ekstra karbon inn i kretsløpet. Dette karbonet ville ha blitt liggende under bakken og på havbunnen hvis det ikke hadde vært for vår utvinning av olje, kull og gass.

Når fossilt karbon kommer over i atomsfæren som CO2, øker konsentrasjonen av CO2. Dette fører til menneskeskapte klimaendringer. Havet tar også opp en del CO2 fra lufta. Når havene tar opp mer CO2, blir de surere fordi CO2 løst i vann gir karbonsyre. Dette er uheldig for organismer som lever i skall av kalk, som koraller og muslinger.

Diskuter

Ta utgangpunkt i et karbonatom.

Lag noen enkle skisser, og diskuter hvordan dette atomet sirkulerer i økosystemet.

Hvor mange organismer kan dere se for dere at atomet er innom på sin ferd?

Sist oppdatert 15.04.2020
Skrevet av Ragnhild Kjeldsen og Thomas Bedin

Læringsressurser

Økologi og kretsløp